PIP Infolinia

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Pod jakim numerem telefonu można otrzymać informację lub pomoc od PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)? Jaki jest aktualny numer telefonu na infolinię Państwowej Inspekcji Pracy? W jakich godzinach jest czynna infolinia PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy Infolinia online, kontakt telefoniczny, centrum pomocy

Numer telefonu PIP

PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) udostępnia swoją infolinię dla porad prawnych z zakresu prawa pracy, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

 • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
 • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Kontakt do oddziałów PIP:

Poniżej zamieszczamy informacje kontaktowe do oddziałów PIP w Polsce:

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

tel.: (85) 678 57 00
fax: (85) 742 27 73
e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

tel.: 52 320 24 00
fax: (52) 321 42 40
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

tel.: (58) 520 18 22 lub 23
fax: (58) 340 09 26
e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

tel.: (32) 60 41 208
fax: (32) 60 41 250
e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

tel.: (41) 343 82 76
fax: (41) 340 32 00
e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

tel.: (12) 424 04 50
fax: (12) 421 50 11
e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

tel.: (81) 53 71 131
fax: (81) 53 71 161
e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

tel.: 42 636 23 13
fax: 42 636 85 13
e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

tel.: 89 527 42 75
fax: 89 533 96 48
e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

tel.: 77 47 00 900
fax: 77 45 74 207
e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

tel.: (61) 628 40 00, (61) 628 40 01
fax: (61) 628 40 03
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

tel.: (17) 717 20 00
fax: (17) 717 20 20
e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

tel.: (91) 431 19 30
fax: (91) 431 19 32
e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

tel.: (22) 425 11 94 – kancelaria
fax: (22) 435 50 92
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

tel.: 71 37 10 430, 71 37 10 468
fax: 71 37 10 470
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

tel.: (68) 451 39 00
fax: (68) 451 39 11
e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl

Kontakt (adres)

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/pip/kontakt

https://www.gov.pl/web/pip/dane-kontaktowe-