PIP Infolinia

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Pod jakim numerem telefonu można otrzymać informację lub pomoc od PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)? Jaki jest aktualny numer telefonu na infolinię Państwowej Inspekcji Pracy? W jakich godzinach jest czynna infolinia PIP? Zobacz aktualne dane kontaktowe poniżej.

Państwowa Inspekcja Pracy Infolinia online, kontakt telefoniczny, centrum pomocy

Numer telefonu PIP

PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) udostępnia swoją infolinię dla porad prawnych z zakresu prawa pracy, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

 • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
 • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Kontakt do oddziałów PIP:

Poniżej zamieszczamy informacje kontaktowe do oddziałów PIP w Polsce:

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

tel.: (85) 678 57 00
fax: (85) 742 27 73
e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

tel.: 52 320 24 00
fax: (52) 321 42 40
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

tel.: (58) 520 18 22 lub 23
fax: (58) 340 09 26
e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

tel.: (32) 60 41 208
fax: (32) 60 41 250
e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

tel.: (41) 343 82 76
fax: (41) 340 32 00
e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

tel.: (12) 424 04 50
fax: (12) 421 50 11
e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

tel.: (81) 53 71 131
fax: (81) 53 71 161
e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

tel.: 42 636 23 13
fax: 42 636 85 13
e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

tel.: 89 527 42 75
fax: 89 533 96 48
e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

tel.: 77 47 00 900
fax: 77 45 74 207
e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

tel.: (61) 628 40 00, (61) 628 40 01
fax: (61) 628 40 03
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

tel.: (17) 717 20 00
fax: (17) 717 20 20
e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

tel.: (91) 431 19 30
fax: (91) 431 19 32
e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

tel.: (22) 425 11 94 – kancelaria
fax: (22) 435 50 92
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

tel.: 71 37 10 430, 71 37 10 468
fax: 71 37 10 470
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

tel.: (68) 451 39 00
fax: (68) 451 39 11
e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl

Kontakt (adres)

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/pip/kontakt

https://www.gov.pl/web/pip/dane-kontaktowe-