Poczta Polska Infolinia

Pod jakim numerem telefonu można otrzymać informację lub pomoc od firmy Poczta Polska? Jaki jest aktualny numer telefonu na infolinię Poczty Polskiej? W jakich godzinach jest czynna infolinia Poczty Polskiej? Zobacz aktualną infolinię do Poczty.

Kontakt telefoniczny Poczta Polska - infolinia i reklamacje

Telefon do Poczta Polska

Poczta Polska umożliwia kontakt telefoniczny poprzez swoją infolinię pod numerem telefonu 801 333 444  z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora) oraz pod numerem telefonu (+48) 438 420 600  z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora). Infolinia Poczty Polskiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.

Poczta Polska e-mail

Poczta Polska udostępnia na swojej stronie adres e-mail do kontaktu kontakt@poczta-polska.pl

Poczta Polska reklamacje/skargi

Poczta Polska umożliwia złożenie reklamacji lub skargi na dwa sposoby:

– poprzez wypełnienie formularza on-line (kliknij)

– poprzez wypełnienie druku reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Abonament RTV Poczta Polska

Wszelkie zapytania w sprawie usługi abonament RTV, kierowane drogą mailową i korespondencyjną powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz Indywidualny Numer Identyfikacyjny abonenta. Brak tych informacji spowoduje, że sprawa może pozostać bez rozpoznania.

Różnego typu sprawy oraz zapytania w sprawie opłat abonamentowych należy kierować:

  • na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
  • w formie korespondencyjnej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV,
    ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).

Pytania dotyczące rejestracji odbiorników rtv oraz aktualizacji danych przez Internet należy kierować na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.pl.

Informujemy, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane na dedykowany adres poczty elektronicznej: rtv.eod@poczta-polska.pl. W przesyłanej korespondencji mailowej prosimy aby Klient wskazał dane osobowe i adresowe, natomiast w sytuacji zarejestrowanych już odbiorników, prosimy o podanie dodatkowo indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika.

W przypadku nieotrzymania zamówionych blankietów wpłat rtv reklamację w tym zakresie należy złożyć na infolinię Poczty Polskiej SA lub na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl.

Kontakt (adres)

Centrala Poczty Polskiej S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
tel.: 22 656 50 00

Źródło informacji:

  • https://www.poczta-polska.pl/kontakt/